• 09145008747
  •  واحد فروش و مشاوره، همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 10 شب

راه اندازی خط تولید پفک در شهر بصره عراق

فروزان فام فجر, مدیر سیستم