• 09145008747
  •  واحد فروش و مشاوره، همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 10 شب

[سخنرانی فرضی سوم]

رویداد شماره دو

[سخنرانی فرضی سوم]

پیشنهاد شده توسط [سخنران فرضی سوم]

درباره نویسنده

[سخنران فرضی سوم]

درمورد گروه یا شرکتی که به عنوان سخنران در همایش سخنرانی دارند رزومه ی یک یا دو پاراگرافی بنویسید.

خدمات ویژه [سخنران فرضی سوم]:

  • خدمت 1

  • خدمت 2 

  • خدمت 3

Practical Info

Date
1398-05-02 11:30 (Asia/Tehran)
مدت
30 دقیقه
مکان
[ مکان اول رویداد ]