• 09145008747
  •  واحد فروش و مشاوره، همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 10 شب

[پذیرایی و استراحت]

رویداد شماره دو

[پذیرایی و استراحت]

پیشنهاد شده توسط

درباره نویسنده

Practical Info

Date
1398-05-02 11:00 (Asia/Tehran)
مدت
30 دقیقه
مکان
[ مکان اول رویداد ]