• 09145008747
  •  واحد فروش و مشاوره، همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 10 شب

رویداد شماره یک

1398-05-05 04:30 به 1398-05-06 04:30 (Asia/Tehran)

نوع بلیط
پایان ثبت نام
قیمت
تعداد
نوع بلیط: ثبت نام
ثبت نام
اتمام ثبت نام
نامحدود
قیمت
100,000 تومان 100000.0 IRT
تعداد

درمورد موضوع سمینار یک یا دو پاراگراف توضیح دهید.

سخنرانان را معرفی کنید

تیم شرکت

نام و نام خانوادگی، تخصص

در یک پاراگراف توضیح مختصری از رزومه ی فرد بدهید.

تیم شرکت

نام و نام خانوادگی، تخصص

در یک پاراگراف توضیح مختصری از رزومه ی فرد بدهید.

تیم شرکت

نام و نام خانوادگی، تخصص

در یک پاراگراف توضیح مختصری از رزومه ی فرد بدهید.

تیم شرکت

نام و نام خانوادگی، تخصص

در یک پاراگراف توضیح مختصری از رزومه ی فرد بدهید.

زمان

از 1398-05-05 04:30
تا 1398-05-06 04:30

برگزارکننده

فروزان فام فجر
+98-41-36307693 , +989145008747

شبکه های اجتماعی

Following content will appear on all events