رویداد رویداد شماره دو شروع در 02 مرداد 1398
[سخنرانی فرضی دوم]
مکان: [ مکان اول رویداد ] - 09:30 قبل از ظهر - 11:00 قبل از ظهر (1398/05/02) (1 ساعت 30 دقیقه)

[سخنرانی فرضی دوم]
[سخنران فرضی دوم]