رویداد رویداد شماره دو شروع در 02 مرداد 1398
[سخنرانی فرضی سوم]
مکان: [ مکان اول رویداد ] - 11:30 قبل از ظهر - 12:00 بعد از ظهر (1398/05/02) (30 دقیقه)

[سخنرانی فرضی سوم]
[سخنران فرضی سوم]