حضور در نمایشگاه بین المللی شیلات ، آبزیان و صنایع وابسته 2019

حضور شرکت فروزان فام فجر در چهارمین نمایشگاه شیلات، آبزیان و صنایع وابسته بهمراه جناب پروفسور باشاران رییس دانشگاه ادجه ترکیه و آقای ونگ رییس شرکت سان پرینگ انجام قراردادهای متعدد کاری در حوضه ماشین آلات تولید خوراک آبزیان و همچنین مشاوره در مورد آبزی پروری و آنتقال اطلاعات مابین فعالان این حوضه از دست اوردهای این حضور بود. 

ویدئو حضور وزیر محترم در غرفه شرکت فروزان فام فجر

راه اندازی خط تولید پفک در شهر بصره عراق