راه اندازی خط تولید پفک در شهر بصره عراق
حضور در دومین نمایشگاه بین المللی شیلات و آبزیان ایران