راه اندازی خط تولید پفک در شهر تاشکند ازبکستان
پایان کار ششمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۱