شرکت فروزان فام فجر با شرکتهای متعددی همکاری دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

۱- شرکت امریچی AMC (Americhi)   در مورد انواع ماشین آلات و دستگاههای مواد غذایی مانند ناگت و همبرگر و ماشین آلات تولید غذای حیوانات

۲- شرکت سان پرینگ SunPring در مورد انواع ماشین آلات و دستگاههای تولید اسنک و غذای حیوانات

۳- شرکت امپریا ترید Imperia Trade روسیه

۴- شرکت ماوی پروتئین ترکیه شریک تجاری شرکت فروزان فام فجر

۵- شرکت گرما الکتریک

۶- شرکت تولید خوراک دام و طیور شجاعی

۷- شرکت LLC Cargo