• 09145008747
  • واحد فروش و مشاوره، همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 10 شب

[سخنرانی فرضی سوم]

Proposed by [سخنران فرضی سوم]

About The Speaker

[سخنران فرضی سوم]

[سخنران فرضی سوم]

درمورد گروه یا شرکتی که به عنوان سخنران در همایش سخنرانی دارند رزومه ی یک یا دو پاراگرافی بنویسید.

خدمات ویژه [سخنران فرضی سوم]:

  • خدمت 1

  • خدمت 2 

  • خدمت 3

Practical Info

Date
07/24/2019 11:30 (Asia/Tehran)
Duration
30 minutes
Location
[ مکان اول رویداد ]