شریک تجاری شرکت ماوی پروتئین ترکیه

سازمان یار• تصویری با یک عنوان
شرکت ماوی پروتئین ترکیه شریک تجاری شرکت فروزان فام فجر می باشد که در حوزه تولید انواع خوراک آبزیان و راه اندازی انواع سیستم های باز و بسته پرورش آبزیان اعم از پرورش غذای زنده فیتوپلانگتون و زئوپلانگتون (آرتیما ، روتیفر)، پرورش ماهی های مادر، راه اندازی سیستم های هچری و پرورش بچه ماهی داخل تانکر و استخر یا پرورش انواع ماهی در سیستم های باز و بسته داخل تانکر یا دریا فعالیت می نماید. این شرکت به مدیریت عامل پرفسور فاتیح باشاران فعالیت خود را در سال 2008 در این حوزه آغاز نموده و به عنوان یکی از بزرگترین آنالیزور مشاور شرکت های مهم و بزرگ پرورش آبزیان ترکیه به حساب می آید. قرارداد این شرکت با شرکت فروزان فام فجر در سال 2013 صورت گرفته و همکاری دو جانبه بین این دو شرکت در حوزه فروش انواع ماهی، راه اندازی سیستم های پرورش آبزیان و تولید غذای ماهی آغاز گردید.